Czym jest białość papieru i jak wpływa na druk?

Dla wielu rodzajów papieru (drukarskiego i piśmienniczego, kreślarskiego, malarskiego, fotograficznego) biel jest ważnym wskaźnikiem jakości, ponieważ tekst, rysunek lub obraz drukowany, kreślony, rysowany piórem, pędzlem lub metodą fotograficzną kontrastuje w mniejszym lub większym stopniu z powierzchnią arkusza papieru, w zależności od białości papieru. To w dużej mierze decyduje o wartości użytkowej papieru.

Od czego zależy?

Białość papieru zależy od stopnia białości włókien, z których się składa, a także od zawartości wypełniaczy mineralnych, środków wiążących i barwników. Wiadomo, że białość włókien białej masy drzewnej mierzona za pomocą fotometru wynosi 55-65 %, a niebielonej masy siarczynowej 50-65 %. Dlatego dla zwiększenia białości papieru z tych materiałów włóknistych w ich składzie wprowadza się wypełniacz mineralny o białości nie mniejszej niż 70-75%. Ponieważ bielona masa celulozowa ma białość 80-90 %, aby ją zwiększyć, wypełniacz musi mieć białość nie mniejszą niż 85-90 %. Wybielone włókna bawełny mają wyższą białość (90-95 %). W tym przypadku zastosowany wypełniacz mineralny powinien posiadać białość nie mniejszą niż 92 % – przy zachowaniu pozostałych warunków, zmniejszenie wielkości cząstek białego wypełniacza przyczynia się do zwiększenia białości papieru.

Zwiększenie białości papieru może być osiągnięte na różne sposoby: poprzez użycie masy o wysokiej białości, zastosowanie wypełniacza o wyższej białości lub wybielanie papieru. Ostatnią metodą zwiększania białości papieru jest stosowanie tzw. rozjaśniaczy optycznych. Ta ostatnia metoda zwiększania białości papieru ma przewagę nad innymi metodami zwiększania białości papieru, ponieważ nie wpływa negatywnie na podstawowe właściwości papieru.

Jak zwiększa się biel papieru?

Znaczny wzrost bieli papieru uzyskuje się poprzez jego powlekanie – nałożenie na powierzchnię papieru warstwy wierzchniej zawierającej pigment o wysokim stopniu bieli. Czasami stosuje się barwniki rozjaśniające optycznie w celu zwiększenia widocznej bieli papieru.

Jeśli papierowi nada się określony kolor przez barwienie, to w celu nadania mu określonego odcienia stosuje się barwienie papieru, które zwykle wykonuje się poprzez wprowadzenie do papieru niewielkiej ilości odpowiedniego barwnika. Podświetlanie wykonuje się głównie w celu wyeliminowania zażółcenia różnych rodzajów papieru do pisania i druku oraz nadania im widocznej bieli poprzez niebieszczenie. Odbywa się to w taki sam sposób, jak pranie zmienia kolor na niebieski podczas prania. Nie zawsze jednak chcą zwiększyć widoczną biel papieru poprzez barwienie, czasami przeprowadza się barwienie, aby nadać papierowi lekko niebieskawy, różowawy lub inny odcień.

  • użyj celulozy o wysokiej jasności,
  • stosować chemiczne wybielacze optyczne i specjalne wypełniacze mineralne,
  • dodaj niebieski barwnik,
  • kreda.

Jak biel papieru wpływa na wynik drukowania?

Im próbka jest bliższa idealnej bieli, tym lepsze (dokładniejsze) odwzorowanie kolorów. Dlatego ten sam kolor może wyglądać inaczej na dwóch różnych papierach. Klienci czasem myślą, że drukarnia pomyliła się z numerem, ale to po prostu inny papier.

Copywriter

Jestem Piotr Kowalski, doświadczony copywriter i pasjonat podróży. Uwielbiam tworzyć ciekawe artykuły, które łączą moją miłość do pisania z fascynacją różnorodnymi miejscami na świecie.