wyniki tympanometrii

Co pozwala wykryć i jak interpretować wyniki tympanometrii?

Co pozwala wykryć tympanometria?

Badanie takie jak tympanometria umożliwia zdiagnozowanie:

  • zapalenia ucha środkowego;
  • pęknięcia błony bębenkowej;
  • niedosłuchu;
  • niedrożności trąbki słuchowej;
  • rozerwania łańcuszka kosteczek słuchowych;
  • obecności płynu w jamie bębenkowej;
  • otosklerozy;
  • wklęśnięcia błony bębenkowej;
  • nieprawidłowości zaniku odruchu strzemiączkowego.

W tym miejscu warto również nadmienić, że warto przeprowadzać regularne badania u lekarzy oraz testy online, dostępne chociażby na stronie geers.pl, by stale nadzorować stan swojego słuchu.

Czy tympanometrię można przeprowadzić u dzieci?

Badanie tympanometryczne przeprowadza się nie tylko u dorosłych pacjentów, ale również u małych dzieci. Dotyczy to także niemowląt od 4. miesiąca życia. Przeważnie tympanometria maluchów przeprowadzana jest w obecności rodzica, pociechę można nawet trzymać na kolanach. Wszystko ze względu na to, że podczas wykonywania badania dziecko musi być spokojne – nie może mówić, płakać i wyrywać się.

Jak interpretować wyniki tympanometrii?

Wyniki badania tympanometrycznego przedstawione są w formie wykresu. Krzywa jest zapisem odnotowanych odchyleń błony bębenkowej. Jest kilka typowych rodzajów krzywej:
typu A – jej szczyt wypada nad wartością 0, taki wynik badania jest w normie;
typu B – linia jest płaska, a ciśnienie w uchu nieoznaczalne lub obniżone, co świadczy o płynie w jamie bębenkowej lub całkowitej niedrożności ucha środkowego;
typu C – szczyt jest wyraźnie przesunięty w lewo, a ciśnienie jest obniżone, co świadczy o obecności trzeciego migdałka, wklęśnięciu błony bębenkowej lub niedrożności trąbki słuchowej.
Wyróżnia się ponadto krzywą typu As i Ad. Ta pierwsza jest bardzo niska (spłaszczona), a ciśnienie jest w normie. W przypadku dzieci to prawidłowy wynik, w przypadku dorosłych oznacza otosklerozę. Krzywa Ad jest wysoka, a ciśnienie mieści się w normie. Świadczy to o wiotkości błony bębenkowej lub braku ciągłości kosteczek słuchowych.

Jak przygotować się do tympanometrii?

Przed przeprowadzeniem tympanometrii trzeba wykonać kilka innych badań. Mowa tu o badaniu otolaryngologicznym (to m.in. ocena drożności trąbki słuchowej), a także o subiektywnych badaniach słuchu. Do nich zalicza się audiometrię słowną (rozumienie mowy przy pomocy testów słownych) i audiometrię tonalną.