kryzys wieku średniego

Czym jest kryzys wieku średniego i jak go możemy interpretować?

Kryzys wieku średniego, to moment, którego nastąpienia, możemy się spodziewać, gdy zaczynamy się zbliżać do 40 roku życia. Niektórzy, uważają jednak, że nie tylko określenie to jest właściwe dla tego dokładnie okresu w naszym życiu. Kryzys wieku średniego, może nas także spotkać na przełomie życie oraz w dniu ukończenie 50 lat. Generalnie, uznać możemy, że jest to, dość dobrze znane oraz obserwowalne dla nas samych zjawisko, które wystąpić może, w połowie oczekiwanego, czy też przewidzianego dla nas przez naturę, ewolucję i siły wyższe, czasu życia.

KIEDY MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ KRYZYSU WIEKU ŚREDNIEGO?

Ze względu na powyższe informacje, można się zatem zastanowić nad kryzysem wieku średniego bliżej i dokładniej. Skoro jest to moment połowy naszego życia, sygnalizowany przez cechy właściwe dla kryzysu egzystencjalnego czy też biologicznego, ludzkiego ciała, możemy śmiało uznać, że czas, jaki przeżyliśmy do tej pory, jest odpowiednikiem czasu (pod względem np. ilości), czekającego nas jeszcze w przyszłości. Najczęściej jednak, gdy mamy do czynienia z najbardziej powszechnymi interpretacjami dotyczącymi tego zjawiska czy też, inaczej, momentu w życiu człowieka, możemy się spotkać z takimi próbami jego wyjaśnienia, jak opis charakterystycznych dla wieku średniego cech. Dowiemy się wówczas, że kryzysowi wieku średniego, może towarzyszyć przekwitanie, czyli andro lub menopauza, choroba kogoś nam bliskiego lub śmierć rodziców. Według specjalistów, znaki te, owszem nie wykluczają samego kryzysu wieku średniego i mogą się również pojawić, jako rodzaj zdarzeń mu współtowarzyszących, jednak nie muszą być koniecznie, związane z nim samym.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POŁOWY NASZEGO ŻYCIA

Przemiana organiczna, ujęta tu medycznie jako kryzys ludzkiego ciała, nie zawsze, a właściwie to nigdy, nie wiąże się w sposób bezpośredni (warunkujący) z wydarzeniami, mającymi miejsce w tzw. świecie czy też rzeczywistości zewnętrznej. Owszem, możemy przypisywać sprawstwo swojego gorszego, czy też mało dla nas rozpoznawalnego samopoczucia, śmierci rodziców, męża lub kogoś nam bliskiego, co jednak nie świadczy o tym, że nasz obecny stan kryzysu wieku średniego, nie miałby miejsca i nie zaszedłby, gdyby owe, przykre dla naszej psychiki, zdarzenia, nie odbyły się wcale, w tym właśnie momencie, połowy naszego życia. Jeśli to one jednak, okażą się dla nas ważniejsze, niż zmiany zachodzące w naszym ciele, możemy spodziewać się, że ten okres będzie dla nas trudny i naznaczony częstym występowaniem tzw. przewartościowań, jakie mogą się wiązać ze wszystkim, co do tej pory, udało się nam przeżyć.